دکتر سید محمد صادق کتابی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خطبه ۱و۸۳ (فراز ۴۲ تا ۴۵)