جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

وب سایت شخصی دکتر کتابی

مرحوم سید محمد صادق کتابی از پارسایان و زهّاد و نیکنامان حقیقی عصر خود بوده .
چهره نورانی او، مشی و رفتار او و علم و عمل و تقوایش مصداق حدیث « مَن یُذکِّرُکُم اللهُ رُؤیَته وَ یَزیدُکم فی العِلمِ مَنطِقه و یُرَغِّبُکم فِی الآخرةِ عَمله» جلوه می نمود .

وب سایت رسمی
مرحوم دکتر محمد باقر کتابی

تصاویر

سخنرانی ها (صوتی)

سخنرانی ها (تصویری)