دکتر سید محمد صادق کتابی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خطبه غدیر- خطبه ۱۰۹ (فراز ۸ تا ۱۵)